Möte i Båtklubben!

Det kom ett medellande från båtklubben:

Hej alla i Lilla Björknäs Villaägarföreningen!

Nu är det dags för ett möte för alla som står i kön eller vill ställa sig i kön samt de som har båtplats. Det blir ett möte med information om genomförda och pågående arbete i båtklubben och diskussion om framtiden. Båtklubben har vuxit från cirka 10 platser till 24 platser idag och vi arbetar för ännu flera båtplatser.

Vi hoppas att så många så möjligt kan komma. Plats för mötet är Björknässkolans Matsal, torsdagen den 14/6 kl 19:00.

Välkomna hälsar Lilla Björknäs Båtklubb!

3 kommentarer

 1. Hej Per,

  Tack för dina tankar som i mångt och mycket är väldigt relevanta.

  Skälet till att det finns en båtklubb och en villaförening separat är huvudsakligen två:

  1. När båtklubben startades fanns det inte något intresse hos flertalet av föreningens medlemmar att den skulle infogas i föreningen. Man tyckte att detta skulle vara något ”de fick sköta själva” inkl kostnader och annat. Hur det ser ut idag vet jag inte.

  2. Villaägarföreningen som den ser ut idag har nog med att försöka sköta det dagliga arbetet med vatten och avgifter. Att dessutom vara med och dra runt hela båtklubben med allt vad det innebär är inte aktuellt.

  Dina tankar är dock intressanta, jag föreslår att du kandiderar till styrelsen i villaägarföreningen nästa år och fortsätter driva dessa frågor den vägen. Du är hjärtligt välkommen!

 2. Efter mötet och tillika protokoll så har jag haft lite tid att reflektera. Jag är som jag även nämnde på mötet aktiv i Gustavsbergs Båtklubb (GBK) sedan snart 10 år tillbaka.

  Utan djupare insyn måste jag klart erkänna att min känsla är att denna ”båtklubb” inte har mycket gemensamt med GBK. Det skapades nästan fler frågor än det gavs svar på informationsmötet. Men de mest uppenbara är klart:

  1. Finns över huvud taget en ”Båtklubb”?
  2. Vem/vad skulle garantera min revers?
  3. Arrendet verkar innehas av en privatperson, eller?

  Mina personliga erfarenheter är sedan att det är svårt att få personer att jobba ideellt med klubbverksamhet, se bara i er omgivning. Efter flera år i GBK så vet jag hur svårt en valberedning har att rekrytera. Det är många viljor/åsikter/känslor på möten, men få räcker upp handen eller låter sig nomineras till en valberedning.

  Att skapa en Båtklubb (organisatoriskt i juridisk mening) kommer onekligen att tillföra arbetsuppgifter. Min reflektion var att har vi inte redan en fungerande förening i området? Villaföreningen (814000-6407)? Där har vi kallelser, årsmöten, röstlängder, faktureringsrutiner, valberedningar, stadgar, revisioner, kunniga funktionärer etc. etc. samt inte att glömma anor från 20-talet. En förening som också brottas med utmaningar att värva funktionärer till olika positioner. Eller är tanken att vi ska ha två valberedningar på samma gata som ringer på samma dörrar?

  Om alla som var på informationsträffen hade dykt upp på Villaföreningens årsmöte, sänt en motion om att Villaföreningen borde haft en Båtsektion (det finns ju redan en Vattensektion och en Fiskesektion), ordnat med person som ställde upp för sektionen, nominerat vederbörande till valberedningen, röstat (med sin egen rösträtt och/eller fullmakter), fått majoritet på årsmötet och gett uppdraget till vederbörande att uppvakta kommunen om att ta över arrendet när det skall förnyas (2013?). Det verkade onekligen finnas starka profiler på informationsträffen som utan problem platsar i Villaföreningen ;0)

  Tveksamt ens om Villaföreningens stadgar behöver ändras; Paragraf 2 säger ”…bevaka tomtinnehavarnas gemensamma intressen samt föra dess talan”. Känns spontant som att strandlinjen i Skurusundet är ett gemensamt intresse.

  Den överlåtelse som enligt årsredovisningen 2008 uppges ha skett tål sedan knappast granskning om det inte existerar någon ”Lilla Björknäs Båtklubb” i juridisk definition, vilket också antyddes på informationsträffen. Något som i.o.f.s. torde sakna betydelse om Villaföreningen väljer att ansöka om arrendet nästa gång det skall förnyas (2013) och årsmötet ger styrelsen i uppdrag att konkurrensutsätta arrendet för kommande period, med syfte att enligt paragraf 2 ”…bevaka tomtinnehavarnas intressen…”.

  //Per

 3. Publicerar för ordningens skull ”protokollet” från detta möte som kom på mail igår.
  //Per

  Den 16 juni hölls ett informationsmöte av Lilla Björknäs Båtklubb i Björknässkolans Matsal.

  Vi var 20 stycken närvarande som hade denna agenda och i korthet fick följande information.

  Agenda:
  – Presentation
  – Projekt
  – Båtkön
  – Frågor

  Båtklubbens styrelse var representerad av Bengt Lindholm, Thomas Helgstedt, Anders Wahlsten och Lars Harrysson. I styrelsen ingår dessutom Thomas Sääf, Peter Karlstén och Holger Dieckhoff.

  Projekt som är avslutade och pågående:
  – Röjning och städning av strandpromenden vid Båtklubben bryggor. Genomfördes i höstas av båtklubbsmedlemmarna.
  – Iläggning av nya bojar. Genomfördes precis innan vintern.
  – Renovering av befintliga bryggor och nya bryggor för att skapa platser som motsvarar antalet bojar. Påbörjat i april och görs klart i slutet av juni. Har genomförts med experthjälp och egna frivilliga resurser under arbetshelg.
  – Uppdatering av stadgar. Våra stadgar är sedan klubben bildades 1995 och behöver uppdateras. Ett förslag arbetas nu fram med Båtunionens stadgar som utgångsmall. Ett av syftena med de nya stadgar är att öppna för köande att bli medlemmar i Båtklubben och på så sätt öka antalet medlemmar som t ex arbetar i utvidgningsprojekten, vilket är det snabbaste sättet att få fler båtplatser. Ett förslag till nya stadgar beräknas vara klart innan sommaren.
  – Utvidgning klara områden. Kontakter har tagits med kommunen om att få utvidga vårt arrendeområde för att skapa nya platser. Det finns några område som redan är definierade som sk VB-områden (vattenområde med mindre bryggor och dylikt) där vi kan få starta projekteringen av platser. För det fortsatta arbete behövs fler frivilliga.
  – Utvidgning nya områden. Här har ansökan lämnats in till kommunen om att definiera om några områden till VB-områden så de kan arrenderas som båtplatser för klubben. Även här behövs några frivilliga för det fortsatta arbetet.

  Båtkön:
  – Reglerna för båtkön är man tilldelas plats efter när ansökan till båtklubben lämnades in och om flera lämnade in samtidigt är det hur länge man har varit medlem i Lilla Björknäs Villaägarförening som avgör. Medlemskap i Villaägarföreningen är ett villkor för att få anmäla sig till kön.

  Frågor:
  Varför har inte Båtklubben ett organisationsnummer?
  – Vi har inte haft något behov av detta men om behov uppstår kan vi skaffa ett. Efter mötet har vi kontrollerat om Nacka kommun kräver detta för arrendeavtalet och svaret var: Nej, det behövs inte.

  Är det Villaägarföreningen eller Båtklubben som har arrendet med kommunen?
  – Det har utretts redan 2008 och svaret är att det är Båtklubben och det är också kommunen uppfattning vid kontroll efter mötet.

  När kommer de köande kunna få vara med och fatta beslut i Båtklubben?
  – För närvarande är inte de köande medlemmar i Båtklubben men i direktiven för de nya stadgarna ingår att ändra detta. Förslag till nya reviderade stadgar kommer att behandlas på Båtklubben kommande möten och presenteras på ett möte med alla efter sommaren.

  Med hälsningar om en skön sommar,
  Styrelsen i Lilla Björknäs Båtklubb!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.