Sommarvattnet avstängt pga läcka

En läcka på Njordvägen gör att vi måste stänga av hela den norra delen av sommarvattnenätet. Något förenklat kan man säga att det drabbar alla som bor norr om busshållplatsen vid Glasbruksvägen. Osäkert när vi kan laga läckan så räkna med att det tar några dagar.

Publicerat den
Kategoriserat som Styrelsen