Historia & Namn & Bilder

Denna sammanställning med fokus på Lilla Björknäs med omnejds historia är gjord av Per-Ivan Selinder och är en saxning av information från allehanda källor på Internet plus en del tolkningar och sammanvävningar. Mycket av informationen kommer från öppna källor som wikipedia, men framför allt från trovärdiga källor som infobank.nacka.se, hembygd.se/boo (Boo Hembygdsförening, Boo Hbf), marinarkeologi.nu och stockholmslansmuseum.se. Som exempel kan nämnas infobank.nacka.se där man kan finna Nackaboken från 2005 som innehåller en fantastisk beskrivning av Skurubrons tillkomst av Carl-Oscar Östling ur vilken vi saxat en del texter och som för övrigt är värd att läsa i sin helhet. Några av texterna i övrigt är också från Carl-Oscar, saxat ur Koldalsbladet bl.a. med Boo Hbfs goda minne. Ett speciellt tack till Sten Alexandersson vars familj har en lång historia i Lilla Björknäs. Sten har bidragit mycket dels genom att många av de bilder som kommer från Boo Hembygdsförening donerats dit av Sten men hans släktingar, inte minst Gustav Alexandersson, har även bidragit med händelser ur den nära historien från 1800-talet och framåt. Surfa gärna runt själva så får ni en både bredare och djupare bild men glöm inte er egen källkritik. Det är t.ex. slött att sprida myter om dagens Sveriges holmes historiska betydelse. När den när det begav sig var Sveriges holme ett blindskär strax under vattenytan. Eller att danskarna skulle ha ”belägrat” Danmarks holme, en stenbit just ovanför vattenytan i Stockholms inlopp? Länkar finner ni längst ner och ibland i texten. Kommentarer och frågor kan skickas till Per-Ivan på kassor@lillabjorknas.se. Vi tar gärna emot både små som stora historier och givetvis även foton som vi tar kopia på och lämnar tillbaka. Alla bilder är klickbara så de kan ses i större format.

Styrelsen