Styrelsen Maj 2019 – Maj 2020

Ordförande:

Per-Ivan Selinder tel. 070-880 73 66

Ordinarie ledamöter:

Siri Axelsson (Medlemskontakt & register) tel. 070-669 47 05
Björn Dahlbom (Kommun & SL frågor) tel. 070-680 80 62
Filip Lindahl (Kräftfiske) tel. 070-723 86 56
Per-Ivan Selinder (tf Kassör) tel. 070-880 73 66
Rasmus Dorsch (Sommarvatten) tel. 070-811 18 91

Suppleanter:

Per Strömqvist tel. 073-526 00 53
Thomas Helgstedt tel. 070-818 33 00

Revisorer:

Klas Elmroth
Vakant (Revisorssuppleant)

Valberedning:

Vakant

  • Nyheter via e-post

    Skriv din mailadress här och få information när hemsidan uppdateras.

  • Temperaturen i Glasan