Styrelsen 2017

Ordförande:

Per Strömqvist tel. 0735-26 00 53

Ordinarie ledamöter:

Siri Axelsson tel. 0706-69 47 05
Ewa-Maria Gustafsson tel. 0707-68 20 09
Filip Lindahl (Ansv. kräftfiske) tel. 0707-23 86 56
Per-Ivan Selinder (Kassör) tel. 0708-80 73 66

Suppleanter:

Rasmus Dorsch (Ansv. sommarvatten) tel. 0708-11 18 91
Thomas Helgstedt tel. 0708-18 33 00

Revisorer:

Ulla Perme
Klas Elmroth
Susanne Eriksson
(Revisorssuppleant)

Valberedning:

Johann Schmid (Sammankallande) tel. 0707-60 80 87
Christer Fernström tel. 0705-22 70 41

  • Nyheter via e-post

    Skriv din mailadress här och få information när hemsidan uppdateras.

  • Vattentemperaturen i Glasan