Villaföreningen

Vi är genuint övertygad om att en villaägarförening behövs. Det kanske inte känns så för dig personligen just nu, men rätt som det är så behöver du driva en fråga mot kommunen eller någon annan myndighet. Det kan vara ogenomtänkta regler för bygglov, hastighetsbegränsningar på våra vägar, behov av infartsparkering, båtplatser i sundet, bryggor i Glasbrukssjön eller båttraffiken på ångbåtsbryggan. Vad det än är så kommer du ha en betydligt större chans att göra din röst hörd med 200 andra som tycker som du i ryggen, än om du ringer till kommunen själv.

Därför ska du gå med i villaägarföreningen redan nu! Vänta inte tills du behöver. Utan medlemmar, ingen förening och då finns inte stödet när du behöver det. Se det som en försäkring i att vi håller vårt område levande och väl underhållet, något som utan tvekan påverkar värdet på din villa.

Upprinnelsen till Lilla Björknäs Villaägarförening kom ur behovet av vatten i ett område som huvudsakligen bestod av sommarbostäder.  Syftet är att värna vår miljö genom undvika att våra brunnar får saltvatteninträngning eller går torra under sommarmånaderna när många vattnar. Givetvis  är det viktigt att grundvattennivån inte sänks vilket är stor risk för i ett bergigt område som vårt. Att vi kan tillhandahålla bevattnings-, bygg- och poolvatten till lägre kostnad än det kommunala vattnet är ett plus. Vårt sommarvattensystem har successivt byggts ut under många år och har blivit den sammanhållande länken i området. Under hela 90-talet har Lilla Björknäs Villaägarförening arbetat hårt för att få till stånd en detaljplan i området med kommunalt VA. Detta arbete har varit mycket framgångsrikt och föreningen har bland annat pressat igenom ett fastprisavtal mot kommunen (jämför det som pågick på Älgö, där man inte hade en lika stark förening) och ett antal andra utformningsfrågor, t ex att vi har snyggare lyktstolpar än på andra ställen i Nacka. På senare år har vi även fått ansvaret för fiske och kräftfiske i Glasbrukssjön.

Nu är det vår uppgift att förvalta det som tidigare krafter byggt upp!

Årsavgiften fastställdes på senaste årsmötet till 300 kr per fastighet och 800 kr för sommarvattnet med obegränsat med vatten från Glasbrukssjön hela sommaren. Efter bara ett par dagars intensiv vattning  av gräsmattan har du tjänat in medlemsavgiften. Du får också möjlighet att tycka till om det som händer i området, och även komma med egna förslag som villaägareföreningen kan var med och finansiera.

Om du inte redan är medlem kan du bli det här.

M v h,
Styrelsen


Vill du komma i kontakt? Klicka på länken ”Styrelsen” ovan så får du upp allas kontaktuppgifter eller skicka e-mail till info@lillabjorknas.se