Vill du vara med i styrelsen?

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt nya vänner och kontakter.

Dessutom får man en god insyn, kännedom och även ett visst inflytande kring saker som kan vara intressanta och påverkar ens boende

Att sitta i en styrelse innebär ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det centralt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens verksamhet och är beredda att lägga den tid och energi som krävs för att leda föreningen.

Omfattning och karaktär på en ledamots uppdrag kan variera. Dock ska det framgå tydligt vilket ansvar varje individ har gentemot styrelsen, föreningen och dess medlemmar. Vi uppskattar att styrelsearbetet tar ca 40 timmar per år i anspråk och det inkluderar styrelsemöten. Årsmötet beslutar om ersättningsnivå till styrelsen, se föreningens stadgar.

Är du intresserad av att veta mer så kontakta Siri Axelsson på info@lillabjorknas.se

Vill du anmäla ditt intresse kontakta valberedningen.