Styrelsen & vill du vara med?

Styrelse, revisor och valberedningbestår av följande medlemmar:

Medlemmarna till styrelsen , revisor och valberedning väljs på årsmötet. Styrelsen konstituerar sig själv och har för närvarande följande arbetsfördelning.

Per-Ivan Selinder (Ordförande) tel. 070-880 73 66
Gun-Marie Sahlin (Kassör) tel. 070-816 41 79
Emil Nygren (Sommarvatten) tel. 072-210 56 96
Siri de Verdier (Medlemsinformation & Register & Hemsida) tel. 076-887 23 36
Björn Dahlbom (Kommun & SL frågor) tel. 070-680 80 62
Filip Lindahl (Kräftfiske) tel. 070-723 86 56

Revisor
Klas Elmroth tel. 070-951 33 10

Valberedning
Jonatan Thulin tel. 073-968 94 37

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt nya vänner och kontakter.

Dessutom får man en god insyn, kännedom och även ett visst inflytande kring saker som kan vara intressanta och påverkar ens boende

Att sitta i en styrelse innebär ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det centralt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens verksamhet och är beredda att lägga den tid och energi som krävs för att leda föreningen.

Omfattning och karaktär på en ledamots uppdrag kan variera. Dock ska det framgå tydligt vilket ansvar varje individ har gentemot styrelsen, föreningen och dess medlemmar. Vi uppskattar att styrelsearbetet tar ca 40 timmar per år i anspråk och det inkluderar styrelsemöten. Årsmötet beslutar om ersättningsnivå till styrelsen, se föreningens stadgar.

Är du intresserad av att veta mer så kontakta valberedningen.