Promenadvägar

Det finns gott om fina vägar att promenera eller löpa på i vår nejd.

Det finns dock ingen strandpromenad som löper längs hela vattenlinjen i Skurusundet, varken på västra eller östra sidan. Men vet man hur man skall gå så finns det fina vägar som tar en mellan vattnet och höjderna längs sundet. De lämpar sig framför allt för promenader, möjligen för löpning för den som är vältränad, men har trappor och är till en del stigar där det inte utan bekymmer går att dra en barnvagn.

Vi har gjort ett urval av vägar som dels följer vattnet så nära det går och dels utforskar skogsområdet norr om Galsbrukssjön, kallat Skarpnäs.

1. Skurusundet norrut från Skurubron på östra sidan av sundet mot Talludden och Mariedal

2. Skurusundet söderut från Skurubron på östra sidan av sundet mot Tollare

3. Skurusundet norrut från Skurubron på västra sidan av sundet mot Skuru

4. Skuruparken, d.v.s Skurusundet söderut från Skurubron på västra sidan av sundet mot Saltsjö-Duvnäs

5. Runt Glasbrukssjöarna

6. Skarpnäs, d.v.s. naturområdet norr om Glasbrukssjön, bort mot Orminge och Telegrafberget

 

1. Skurusundet norrut från Skurubron på östra sidan av sundet mot Talludden och Mariedal.

Starta vid gamla brovaktarstugan längst ner på Klintvägen och följ Montelius väg. I slutet går en stig upp mellan husen genom ravinen till Mellströms väg. Fortsätt Mellströms väg uppåt. Här kan man välja att ta en avstickare till allmänningen uppe på Tempelberget med fin utsikt och bänk att vila på. Gå i så fall upp Tempelstigen och fortsätt stigen rakt upp på berget längs staketet på vänster sida när Tempelstigen svänger höger. När ni tittat klarat gå tillbaka mot Mellströms väg och gå sen ner för Talluddsvägen på vänster sida. Halvvägs ner i backen tar trottoaren slut. Här svänger ni vänster och tar stigen genom skogen ner till Lilla Björknäsvägen. Ta vänster igen och följ Lilla Björknäsvägen ner till Skurusundet och runt till vår fina tennisplan bakom varvet. Följ varvet på dess baksida och runt knuten och förbi ingången så börjar strandpromenaden som följer vattnet bort förbi Lilla Björknäs Båtklubb ända bort till en trappa innan man kommer upp till vägen Björknäs Strandpromenad. Följ Björknäs Strandpromenad och ta vänster på Fredriksbergsvägen. När ni kommer till Petrusvägen kan ni om ni vill gå ner på sista biten av Fredriksbergsvägen ner till sundet men sen kommer man inte längre. Annars fortsätt till höger på Petrusvägen som en bit upp i backen har trappor upp till Strömvägen. Ta vänster på Strömvägen och fortsätt rakt fram där Strömvägen tar slut. Här tar nästa allmänning vid med fin utsikt över sundet. Här finns dock ingen iordningställd stig utan den som finns leder över stock och sten, men hav förtröstan, det finns en bänk att sitta på lite längre fram. Fortsätt sedan i samma riktning så kommer ni fram till Bruksstigens vändplan och kan fortsätt upp till Talluddsvägen. Nu följer en bit allmän väg norrut på Talluddsvägen fram till Heimdals väg där ni kan välja att gå ner till sundet och ångbåtsbryggan Talludden. Eller så går man Heimdals väg uppåt och in på Friggvägen. I slutet på Friggvägen finns en liten stig över till Emblavägen. Nu kan man fortsätta Emblavägen ner till Mariedalsvägen och så småningom kan man komma ända fram till Mariedal. Härifrån går en stig in i Skarpnäs naturområdet norr om Glasbrukssjön. Se nedan.

2. Skurusundet söderut från Skurubron på östra sidan av sundet mot Tollare och eventuellt vidare till Tollare träsk.

Det går att gå på berget under Skurubron om man kommer från Klintvägen men det finns ingen iordningställd stig. Se upp, det är ganska halt vid nederbörd. Alternativt tar man sig via Björknäs Centrum till korsningen Sockenvägen/Hjortänsvägen där det finns en stig bredvid avfarten från Skurubron ner till Kvarnvägens nordöstra gren som man kan följa ända ner till vattnet, dvs dess nordvästra gren. Har man gått under bron kommer man ut direkt på denna den nordvästra grenen. Hursomhelst skall man sedan följa Kvarnvägen söderut och svänga höger in på Trångsundsvägen. I slutet av denna finns en liten stig som leder ned till Allévägen. Gå ner till båtklubben och följ sundet tills vägen tar slut. Härifrån leder trappor upp till Trappvägen. Det finns en stig till höger ovanför Trapporna men den leder till privat mark. Fortsätt istället till Höjdvägen och fram till området kring Höjdvägen 10 där det skall finnas en stig som leder ner till höger mot Korsuddsvägen. Enligt Tollarekartan längre ner ser det ut som stigen går ner från Skiftesvägen. Jag minns inte, ni får kolla. Väl på Korsuddsvägen kan man ta sig en avstickare till sundet igen men skall man vidare måste man så småningom komma tillbaka och gå upp hela Korsuddsvägen och vidare Frankenburgs väg och sedan vika höger ner för Gårdsvägen. Gör man det kommer man fram till Tollare gård och kan igen gå ner till vattnet vid Tollare brygga. Eller så går man Ahlbergs väg upp mot det område som i skrivande stund byggs och passerar man igenom här till Tollare parkväg så kan man korsa Sockenvägen och sen tas sig via Tollare träsks stigar upp till Kocktorpssjön, Björknäs IP och därifrån via Björknässkolan tillbaka mot Björknäs Centrum.

Se också www.utinaturen.nu/naturomraden/kommuner/nacka/tollare-sydvastra-boo

Karta över Tollares stigar se längst ner.

3. Skurusundet norrut från Skurubron på västra sidan av sundet mot Skuru

Start i Björknäs Centrum och direkt efter att man kommer över bron gående på norra sidan finns en stig över ängen som leder fram till Solsundavägens avstickare som går ända in under Skurubron. Ta Solsundavägen norrut och vik sen ner mot sundet och ta vänster upp för Skuru backe. När du kommer upp ta höger på Kapellvägen och följ den norrut. Där den viker av höger ner på Lovägen finns trappor rakt fram ner mot Kristinedalsvägen. Följ dessa och ta höger nerför Kristinedalsvägen och följ denna tills den tar slut och övergår till trappor ner till Drottningshamn. Följ Drottninghamnsvägen upp och ta höger direkt uppför Prinsvägen. Följ Prinsvägen fram till och ta höger in på Skurusundsvägen. Efter ca 100 m finns det två stigar och trappor på höger sida. Den högra av dessa leder bara rakt ner till en båtklubb, medan den som går mer åt vänster leder ned mot sundet och Kungsborgsvägen. Ta den trappan och följ sen Kungsborgsvägen, som också har en avstickare ner till sundet, men gå vidare upp för Kungsborgsvägen. Väl uppe vid Skurusundsvägen kan man gå höger in på en återvändsgränd som också heter Skurusundsvägen eller fortsätta rakt framåt och ta höger in på Högvallavägen. En bit in på denna kommer Kungsviksvägen som går åt vänster och höger men till höger är det inte någon väg utan trappor som så småningom leder ner till Skurusundet igen. Även denna gång är trapporna en återvändsgränd. Kungsviksvägen till vänster leder däremot tillbaka till Skurusundsvägen och så småningom norrut och ner till antingen Ekensdal eller Kungsviken.

4. Skuruparken, d.v.s. Skurusundet söderut från Skurubron på västra sidan av sundet mot Saltsjö-Duvnäs

Start i Björknäs Centrum och direkt efter att man kommer över bron gående på norra sidan finns en stig över ängen som leder fram till Solsundavägens avstickare som går ända in under Skurubron. Följ den och du kommer fram till Skuruparken som innehåller ett flertal stigar och mindre stugor som i princip alla leder fram till Saltsjö-Duvnäs.

Se också www.utinaturen.nu/naturomraden/kommuner/nacka/skuruparken-ostra-sicklaon

5. Runt Glasbrukssjön

Det finns två stigar runt glasbrukssjön. Den södra går från Glasbruksvägens vändplan bort längs sjöns södra sida till badet och sen upp till Sjöängsvägen. Den norra går från Axéns väg ner till vattnet och sen längs en otillgänglig stig längs norra sidan av sjön ända bort till bäcken som leder upp till Lilla Glasbruksjön. Nu pratar vi klättring stundtals! Här följer stigen den västra sidan av Lilla Glasbrukssjön och viker av uppåt till Ymervägen. Detta är bäverland och det syns!

Den högsta utsiktsplatsen över Glasbrukssjön finns på Drottningberget. En stig med spångar och trappor går från Bäcktorpsvägen 74.

6. Skarpnäs, d.v.s. naturområdet norr om Glasbrukssjön, bort mot Orminge och Telegrafberget

På Eniros karta kan man se området inklusive stigar. Det finns också beskrivet på www.utinaturen.nu/naturomraden/kommuner/nacka/skarpnas-nordvastra-boo

Det finns två större stigar som leder in i området från oss. Den ena startar från Sjöängsvägen, och den andra från Mariedalsvägen.

Om vi startar med Sjöängsvägen så finns där en parkering och från den leder två stigar. Den ena är en stig från andra sidan vägen ner till badet vid Glasbrukssjön. Den andra stigen går brant upp från själva parkeringen några 10-tal meter till ett el-ljusspår. Det är denna stig som leder ut i Skarpnäsområdet. El-ljusspåret i sig är en slinga på 1,7 km. I dess bortre del ansluter det till ett lika fint men obelyst spår som går runt Danmarksängen och Krokträsken och tillbaka. Går man denna stig är det istället 2,4 km innan man är tillbaka på parkeringen igen , inklusive el-ljusspåret. Alla dessa stigar lämpar sig väl för löpning och promenader, med eller utan barnvagn. Stigarna är breda, fina och väldränerade eller har broar. Det finns också flera skogsstigar som utgår från dessa slingor och de leder bland annat till Telegrafberget, Orminge och Hasseludden.

Stigen från Mariedal är en skogsstig och börjar kort bit norrut från sista skarpa svängen på Mariedalsvägen och följer bergväggen och bäcken ner mot Skurusundet. Den kommer ner till småbåtshamnen i Mariedal och viker av norrut längs stranden för att efter en kort bit svänga av höger upp mot Danmarksängen. Man kommer inte fram med barnvagn här.

På Eniros karta ser man som sagt de viktigaste stigarna och skulle du vilja ha en bättre karta så går det att beställa. Skicka ett e-mail till kartbankensupport@orientering.se så kan de guida vidare. Området som täcks kan ni se nedan. Det fanns i alla fall förut en karta i skala 1:10 000 som bara har den västra halvan av vad som ses nedan.

Orienteringskartans täckning
Orienteringskartans täckning. Bilden är ett kartprov från http://kartbanken.orientering.se/
Karta över Tollare. Original från nacka.se.
Karta över Tollare. Original från nacka.se.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.