Inför fisket

Innan fisket ta reda på vilket lott man blivit tilldelad, att burarna och linorna är hela och rena. För att vi ska ha ett välmående kräftbestånd är det viktigt att man rapporterar in mängden kräftor som fångats. Om man hittar burar som inte tillhör Villaägarföreningen kontakta ansvarig för fisket.

Tips:
Område 1+2 har blivit ett fiskeområde eftersom respektive område ger för lite kräftor. Området fiskas från land.
Område 3 fiskas bäst från båt som man får låna vid pumpboden i samband med att man får kräftburarna.
Område 4 fiskas från land
Område 5 fiskas från land

Bete:
Vanligt bete är dödfisk av mört, sarv, brax, sultare, sarv eller liknande fisk oftast brukar vit fisk fungera bäst. Vill man ha något mindre luktade kan man använda sig av Frolic eller kräftpellets placera då 4-5 pellets i behållaren. Men kräftorna äter även kött, vi har haft framgångsrikt fiske med t.ex. kassler.

Placering:
Burarna ska placeras antingen kväll/gryning eller nattetid då kräftor är nattaktiva djur. Burarna bör ligga på ca 1,5 meters djup gärna nära stock och sten där kräftorna gömmer sig. Se till att buren hamnar på botten. Blir den hängande på en gren blir det inte mycket fångst. Man tar upp burarna på morgonen, men är det bra fiske kan det hända att fler kräftor rymmer om man inte vittjar en gång på natten också.