Byggnationer i området

Ett bostadskvarter vid Talluddsvägen i Björknäs ska kompletteras med ytterligare flerbostadshus som rymmer cirka 50 lägenheter. Förslaget till detaljplan är utställt för samråd under tiden 15 november - 16 december på Nacka Stadshus, i Nacka Forum och Biblioteket Orminge. När…

Fortsätt läsa Byggnationer i området