Medlemmar

På årsmötet 2010 efterfrågades information om hur många medlemmar som finns och hur de är anslutna. Nedan har Charlotte sammanställt lite av den informationen:

Att vara medlem hos innebär att man med har möjlighet att påverka sin närmiljö på ett positivt sätt. Vi har som alla vet under lång period fokuserat på vårt sommarvatten och många av oss har idag tillgång till det bästa miljövänliga alternativet som finns av vatten. Viktigt är att alla medlemmar förstår vikten av att vattna med glasbruksjö-vatten. Men mer om detta kommer i ett brev till er alla senare. Vi satsar nu framåt på att få till trivsel och säkerhet i området.

Totalt i området finns drygt 330 fastigheter och av dessa så är det ett 40 tal som är obebodda fastigheter, ett 30- 40 som är anslutna till Norra Talluddens vänner, ett annat vattensystem, samt ett antal som själva valt att inte vara medlemmar eller ha vatten.

Vi har idag 206 st medlemmar och av dessa är 171 st sommarvatten anslutna och 35 är endast medlemmar.

Det har under åren inte funnits någon marknadsföring av oss vilket lett till att väldigt många inte vet att vi finns och vad vi gör. Vi kommer under sommaren att gå ut i allas brevlådor med information om att vi finns och möjlighet till att bli medlem och koppla på sig vårt sommarvatten- i den mån det går.

Publicerat i Styrelsen | Taggat , , | Lämna en kommentar

Eldning av trädgårdsavfall

I Nacka kommun får du elda torrt och rent vedartat avfall från trädgården under två veckor på våren och två veckor på hösten. Du får inte elda upp någon annan typ av avfall i trädgården. Utanför eldningsperioden är även eldning av torrt trädgårdsavfall förbjuden.

Bestämmelserna om eldning av trädgårdsavfall finns i kommunens renhållningsordning.

Vilka perioder eldning är tillåtet annonseras i lokalpressen och på kommunens webbplats. >> Läs mer

Elda helst inte alls! Att själv elda trädgårdsavfall är olämpligt av miljö- och hälsoskäl. Förbränningen är ofta dålig vid enskild eldning av trädgårdsavfall. Hälsoriskerna har uppmärksammats allt mer de senaste åren, och kommunen har fått ta emot mängder av klagomål. Ämnen som bildas vid förbränningen smutsar ner och luktar illa. Allvarligare på sikt är att de också ökar risken för bl.a. astma och lungcancer. Problemen och riskerna är störst vid eldning av fuktigt avfall som mossa, löv, gräs och våta grenar. Vi rekommenderar dig som har möjlighet att kompostera trädgårdsavfallet. Kommunen erbjuder också flera andra alternativ för att bli av med avfallet.

Råd om du eldar torrt avfall

Du som har behov av att elda torrt trädgårdsavfall bör tänka på följande:

 • Var noga med att inte ta med mossa, gräs, löv eller något annat från trädgården som inte får eldas! Material som gummi, plast osv. får givetvis inte heller finnas med.
 • Välj eldningsplats så att elden inte kan sprida sig!
 • Elda inte efter mörkrets inbrott!
 • Samråd med grannarna om lämplig tid! Kanske kan ni komma överens om en gemensam eldnings dag.
 • Se till att snabbt få fyr på elden, och att den slocknar snabbt när du är färdig!
 • Ha släckutrustning till hands.

Kontrollera att Räddningstjänsten inte utfärdat eldningsförbud. Telefonsvarare: 08-721 23 26.

Publicerat i Kommuninfo | Taggat , , , | Lämna en kommentar

Historik om båtklubben

Nedanstående text är inklippt från gamla hemsidan angående båtklubben och bryggor. Notera att informationen är från någon gång under 2007 och att den kan kännas lite ryckt ur sitt sammanhang. Författare är förra ordförande Thomas Sääf:

Angående Båtklubb

Styrelsen kommer inom den närmaste veckan att fakturera ut hamnavgift/arrende för befintliga bryggor/båtplatser. Därmed kan vi ”cleara” det konto där villaföreningen legat ute med pengar kollektivt för båtsektionen.

Samtidigt kommer vi att inventera vilka ev. båtplatser som kan tänkas bli vakanta inför nästa sommar. Jag själv och några personer ur styrelsen och referensgruppen för detaljplanen vandrade runt strax före midsommar med Erik Langby (m) och Stefan Saläng (fp) i etapp 2. På samma sätt som vi gjorde i etapp 1 under november 2005. Båtsektionens framtid diskuterades då intensivt och det nämndes till och med vilda idéer om att bygga en brygga från Linds båtvarv ända bort till Talluddsbryggan – för strandpromenader och båtförtöjning.

Här krävs en smart avvägning där vi kan jobba i etapper. Ska vi gapa över hela stycket och se den långsiktiga lösningen an, kommer det att finnas väldigt gott med båtplatser utmed hela vår del av sundet, samtidigt som vi får en väldigt trevlig strandpromenad tillgänglig. Ska vi vara realistiska kommer detta att ta tid och kosta mycket pengar och kräva att vi förhandlar med kommunen om bidrag, kapitaltillskott och borgen. Vidare har Länsstyrelsen i Stockholm synpunkter på alla strandpåverkande åtgärder. I det korta perspektivet driver vi frågan om att;

 1. Utöka längden på stranden som får bebyggas med bryggor mellan pensionatet och Linds båtvarv (i detaljplanen kallat WB område). Detta område arrenderas idag av villaföreningen.
 2. Införliva sträckan mellan Lilla Björknäs brygga (strax söder om Preem sjömacken) till sjösättningsrampen. Idag är denna sträcka icke WB område och båtar får därmed icke förtöjas utmed denna kaj. Langby förstår att det är en attraktiv plats att ändå förtöja båtar vid och att det är omöjligt att hålla ”knarkarbåtar” och annat löst flytande borta från kajen. Det vore mycket bättre att området blev en officiell del av båtsektionen i villaföreningen. Tyvärr är tjänstemännen negativa till detta och hävdar att den här stranden ska vara ren från båtar, vilket vi som bor här vet att den aldrig blir. Dock är Langby tjänstemännens chef och vi måste bara få honom att sätta ned foten och ta ett beslut. Beslutet kommer att kräva detaljplaneändring och ett hörande av Länsstyrelsen. När vi kommit så långt avser båtsektionen att bygga gångbryggor utmed båda dessa sträckningar som tillåter så många flexibla förtöjningar som möjligt. Vi hoppas att minst kunna fördubbla antal båtplatser med denna åtgärd.
 3. Påbörja diskussion om att utsträcka båtsektionen till att omfatta en gångbrygga utmed hela Skurusundssträckan från båtvarvet till Talluddsbryggan. Detta kommer dock att bli lite besvärligt då det finns svartbyggen utmed sträckan. Vidare finns en laglig sträcka invid Zachrishälls brygga som tillhör tegelradhusen längst ut på Fredriksbergsvägen. Allt detta kommer dock att lösas upp i sinom tid, men vi får nog tänka oss minst en 5-års plan på hela projektet. Ju fler villaägaremedlemmar som engagerar sig i detta och bidrar med arbete, tankar och idéer – desto bättre.
Publicerat i Båtklubb | Taggat , , , | Lämna en kommentar
 • Nyheter via e-post

  Skriv din mailadress här och få information när hemsidan uppdateras.

 • Temperaturen i Glasan