Uppdatering farthinder & övergångsställen

Fick igår feedback från Malin Zeidlitz Persson på Trafikenheten på Nacka kommun.

Under december ska de få beslut från Trafikverket om det blir statlig medfinansiering för att förlänga gångbanan från busshållplats Gundersberg till Tempelstigen/Mellströms väg. Men oavsett planerar de att genomföra åtgärden under 2017. Något beslut på åtgärd finns dock inte för de investeringsprojekt de planerar, utifrån den budget som de tilldelas (för trafiksäkerhetsåtgärder) av Natur- och Trafiknämnden så utreder de vilka åtgärder som bör prioriteras och som är möjliga att genomföra under det kommande året.

Som det ser ut i dagsläget planerar de att anlägga det upphöjda övergångsstället mellan Gundersbergsvägen och Tempelstigen/Mellströms väg. Vi har diskuterat om det skall ligga söder om Gundersbergsvägen. Men att placera det söder om Gundersbergsvägen är inte aktuellt då man inte vill ha det i kurvan på grund av försämrad sikt.

Vidare har vi föreslagit att bygga en smal refug mellan busshållplatserna vid Lilla Björknäsvägen.  Där har de även tittat på att höja upp det befintliga övergångsstället men det är väldigt knappt om utrymme för att få till det då platån på ett upphöjt övergångsställe (på en väg som trafikeras av busstrafik) måste vara minst 7 meter med en ramp på minst 2,5 meter på vardera håll. Detta för att två hjulaxlar ska kunna vara samtidigt uppe på platån.

I övrigt har vi föreslagit fartdämpning vid 30 skylten vid Talluddsvägen 33, övergångsställe/fartdämpning vid vändplan för bussen, och spegel/fartdämpning där Talluddsvägen möter Heimdalsvägen och där många kör ut på fel sida vägen eftersom de håller hög fart. Kommunen är ganska njugg till dessa pga låg medelhastighet och få trafikanter men har lovat att ha med våra önskemål i processen.

Per-Ivan & Per

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.