Detaljplan Lilla Björknäs 2

Arbetet med utbyggnaden av Etapp 2 i Lilla Björknäs är i Princip klar. Här kan du läsa underlaget i Detaljplanen

Publicerat i Kommuninfo | Taggat , | Lämna en kommentar

Medlemmar

På årsmötet 2010 efterfrågades information om hur många medlemmar som finns och hur de är anslutna. Nedan har Charlotte sammanställt lite av den informationen:

Att vara medlem hos innebär att man med har möjlighet att påverka sin närmiljö på ett positivt sätt. Vi har som alla vet under lång period fokuserat på vårt sommarvatten och många av oss har idag tillgång till det bästa miljövänliga alternativet som finns av vatten. Viktigt är att alla medlemmar förstår vikten av att vattna med glasbruksjö-vatten. Men mer om detta kommer i ett brev till er alla senare. Vi satsar nu framåt på att få till trivsel och säkerhet i området.

Totalt i området finns drygt 330 fastigheter och av dessa så är det ett 40 tal som är obebodda fastigheter, ett 30- 40 som är anslutna till Norra Talluddens vänner, ett annat vattensystem, samt ett antal som själva valt att inte vara medlemmar eller ha vatten.

Vi har idag 206 st medlemmar och av dessa är 171 st sommarvatten anslutna och 35 är endast medlemmar.

Det har under åren inte funnits någon marknadsföring av oss vilket lett till att väldigt många inte vet att vi finns och vad vi gör. Vi kommer under sommaren att gå ut i allas brevlådor med information om att vi finns och möjlighet till att bli medlem och koppla på sig vårt sommarvatten- i den mån det går.

Publicerat i Styrelsen | Taggat , , | Lämna en kommentar

Eldning av trädgårdsavfall

I Nacka kommun får du elda torrt och rent vedartat avfall från trädgården under två veckor på våren och två veckor på hösten. Du får inte elda upp någon annan typ av avfall i trädgården. Utanför eldningsperioden är även eldning av torrt trädgårdsavfall förbjuden.

Bestämmelserna om eldning av trädgårdsavfall finns i kommunens renhållningsordning.

Vilka perioder eldning är tillåtet annonseras i lokalpressen och på kommunens webbplats. >> Läs mer

Elda helst inte alls! Att själv elda trädgårdsavfall är olämpligt av miljö- och hälsoskäl. Förbränningen är ofta dålig vid enskild eldning av trädgårdsavfall. Hälsoriskerna har uppmärksammats allt mer de senaste åren, och kommunen har fått ta emot mängder av klagomål. Ämnen som bildas vid förbränningen smutsar ner och luktar illa. Allvarligare på sikt är att de också ökar risken för bl.a. astma och lungcancer. Problemen och riskerna är störst vid eldning av fuktigt avfall som mossa, löv, gräs och våta grenar. Vi rekommenderar dig som har möjlighet att kompostera trädgårdsavfallet. Kommunen erbjuder också flera andra alternativ för att bli av med avfallet.

Råd om du eldar torrt avfall

Du som har behov av att elda torrt trädgårdsavfall bör tänka på följande:

  • Var noga med att inte ta med mossa, gräs, löv eller något annat från trädgården som inte får eldas! Material som gummi, plast osv. får givetvis inte heller finnas med.
  • Välj eldningsplats så att elden inte kan sprida sig!
  • Elda inte efter mörkrets inbrott!
  • Samråd med grannarna om lämplig tid! Kanske kan ni komma överens om en gemensam eldnings dag.
  • Se till att snabbt få fyr på elden, och att den slocknar snabbt när du är färdig!
  • Ha släckutrustning till hands.

Kontrollera att Räddningstjänsten inte utfärdat eldningsförbud. Telefonsvarare: 08-721 23 26.

Publicerat i Kommuninfo | Taggat , , , | Lämna en kommentar
  • Temperaturen i Glasan