Uppdaterat protokoll från stämman

Årsredovisningen är justerad efter årsmötet då Skatteverket anser att utbetalning av styrelsemedlems arvode till Läkare utan gränser skall betraktas som lön. Föreningen måste därmed betala löneskatt och arbetsgivaravgift, vilket påverkar balans- och resultaträkning. Vi får därmed en arvodeskostnad för styrelsen som är högre än årsmöte beslutat, vilket kompenseras mot 2017 års styrelsearvoden/budget.

Revisorerna har varit inblandade i hela processen och justeringarna är granskade och godkända av dessa.

Årsredovisning 2016 v2.0

Styrelsen

Publicerat i Styrelsen | 2 Responser

Protokoll från stämman

Lilla Björknäs Villaägareförenings protokoll från stämman är nu färdigt.

Styrelsen

Protokoll Årsstämma 2017 LBVF

Publicerat i Styrelsen | Lämna en kommentar

Senaste nytt om sommarvattnet

Sedan en vecka tillbaka arbetar vi med att få igång sommarvattnet.

Tyvärr har det under vintern uppkommit en del skador vilket medför läckage. De därtill låga temperaturerna innebär även att vi har is kvar i delar av systemet. Detta har gjort att det i år tagit lite extra lång tid att få igång vattnet.

Vi arbetar dock för fullt och ambitionen är att få igång vattnet i helgen och minst till majbrasan som anordnas på söndag.

För att underlätta arbetet vill vi be er om att hålla kranarna stängda och att meddela oss om ni upptäcker läckage. Maila på sommarvatten@lillabjorknas.se eller ring Rasmus på 0708-111891

Väl mött!

Publicerat i Sommarvatten | Lämna en kommentar
  • Nyheter via e-post

    Skriv din mailadress här och få information när hemsidan uppdateras.

  • Temperaturen i Glasan