Nu börjar de stora arbetena i Slussen

temp_bro24 juni markerar starten för de stora arbetena i Slussen. Alla trafikslag kommer att ledas om till den västra bron. För att göra plats för den nya huvudbron, som beräknas stå klar 2019, kommer den befintliga östra bron att rivas helt. Med detta även en del av Katarinavägen. Schakten kommer bli uppemot 15 meter djupa.

Arbeten med kajerna längs Munkbron och Stadsgårdsleden kommer då också att ta vid. På Stadsgårdsleden ska en temporär bussterminal byggas som kommer att användas under byggtiden för den nya, permanenta, bussterminalen.

bygg.stockholm.se kan du läsa om hur du dig fram i Slussen under byggtiden.

Publicerat i Kommuninfo | Taggat | Lämna en kommentar

Underhåll på sommarvattnet

Hej,

I morgon tisdag 14 juni kommer sommarvattensystemet vara avstängt under dagen för underhåll.

Med vänlig hälsning, Per-Ivan

Publicerat i Styrelsen | Lämna en kommentar

Utbyggnad av trottoar och farthinder på Talluddsvägen, forts

Hej

Som ni säkert minns har jag varit i kontakt med kommunen om att förlänga det pågående bygget av trottoar (och busshållplats) på Talluddsvägen, mellan Elinshillsvägen och Talluddsvägen 7, så att trottoaren når ända ner till Tempelstigen/Mellströms väg. Alternativt har vi önskat ett övergångsställe.

Nu har jag pratat med Nacka kommun och en förlängning av trottoaren blir för dyr och ryms inte i årets budget oavsett. Istället ligger ett förslag om ett upphöjt övergångsställe precis norr om Tempelstigen/Mellströms väg. Förutom att det är ett ok alternativ så minskar det dessutom hastigheten på Talluddsvägen vilket vi och i synnerhet Per Strömqvist ju drivit från föreningen en längre tid.

Vad som däremot redan är beslutat är att lägga ut ”busskuddar” ett stycke längre ner i backen mot Lilla Björknäsvägen (norrgående). Bussarna kan köra över utan att passagerarna studsar alltför mycket men bilar får sänka farten. Den skall som jag förstår det placeras redan i år.

Det finns inga planer på motsvarande på andra sidan, dvs Talluddsvägen söderut mot Lilla Björknäsvägen utan här tittar kommunen istället på någon typ av avsmalning vid busshållplatsen. Detta är inte beslutat och beräknas i så fall tidigast ske 2017.

Med vänlig hälsning, Per-Ivan

Publicerat i Styrelsen | 1 Respons
  • Nyheter via e-post

    Skriv din mailadress här och få information när hemsidan uppdateras.

  • Temperaturen i Glasan