Byggnationer i området

illustration-talluddsvagen-1Ett bostadskvarter vid Talluddsvägen i Björknäs ska kompletteras med ytterligare flerbostadshus som rymmer cirka 50 lägenheter.

Förslaget till detaljplan är utställt för samråd under tiden 15 november – 16 december på Nacka Stadshus, i Nacka Forum och Biblioteket Orminge.

När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

I korthet föreslås tre nya flerbostadshus i tre till fem våningar med totalt cirka 50 lägenheter som fastighetsägaren avser att upplåta med hyresrätt. Husen placeras och utformas med hänsyn till naturvärden och befintlig bebyggelse. Taken ska vara vegetationsklädda för att passa in med naturmarken och för att ta hand om regn- och smältvatten som hamnar på taken.

Planen syftar även till att tillgodose nuvarande och tillkommande behov av parkeringsplatser för bil och cykel. Busshållplatsen Gundersberg ska breddas.

Läs gärna mer på Nacka Kommuns hemsida så ni vet vad som händer i området.

Publicerat i Styrelsen | Taggat , , | Lämna en kommentar

Vattnet är avstängt – Öppna kranarna

kranNu har sommarvattnet stängts av för säsongen.

Tänk på att öppna alla kranar på tomten och låt vatten rinna ut så att inga kopplingar eller kranar fryser sönder under vintern. Följ hemsidan eller föreningens Facebooksida så får ni information om när det är dags att stänga kranen. På hemsidan kan ni läsa mer om sommarvattnet i föreningen.

Publicerat i Sommarvatten | Taggat | Lämna en kommentar

Trafiknytt

Hej

Senaste nytt från Malin Zeidlitz, trafikplanerare på Nacka kommun är att den fartbegränsande busslimpan i Talluddsvägens backe norr ut ner mot Lilla Björknäsvägen inte gick att sätta upp pga lutningen. Istället håller man på att se över busshållplatslösningen vid Lilla Björknäsvägen.

Vad gäller mitt gamla önskemål, som jag skrinlagt, om en förlängning av trottoaren från den nybyggda busshållplatsen Gundersberg och ner till Mellströms väg/Tempelstigen så verkar den ha fått nytt liv i och med att kommunen nu sökt samfinansiering med staten för detta. Dessutom finns det förhöjda övergångstället strax norr om Mellströms väg/Tempelstigen kvar i planen och dessa båda är planerade för 2017 oavsett om det blir samfinansiering.

Personligen skulle jag kunna tänka mig att denna trottoar och övergångsställe, en avsmalnande passage vid busshållplatserna och en busslimpa en bit upp i backen mot bussens vändhållplats vid Talluddsvägen 37 skulle vara en smutt totallösning.

Får anledning att återkomma i ärendet…

Per-Ivan

Publicerat i Styrelsen | Lämna en kommentar
  • Nyheter via e-post

    Skriv din mailadress här och få information när hemsidan uppdateras.

  • Vattentemperaturen i Glasan