Nacka kommun har en APP

Har någonting gått sönder, utsatts för skadegörelse, klotter, trasig gatubelysning, utebliven sophämtning, problem med avlopp, övergiven bil … … det finns en APP för det.

Nacka kommun har släppt en APP som heter ”Tyck till – Nacka kommun”. Med den är det mycket enkelt att göra t. ex. en felanmälan.

  1. Ladda ner appen (App Store eller Google Play)
  2. Välj typ av felanmälan
  3. Bifoga bild
  4. Ange adress (använd telefonens GPS)
  5. Klart

Det positiva med den här sortens tjänster är att det är oerhört enkelt för kommunen att ta emot och sortera ärenden. Detta i sin tur leder till bättre prioriteringar och snabbare handläggning. Så ser ni någonting, tyck till. För de som av olika skäl inte vill använda appen finns så klart andra sätt, se sidan om Felanmälan

Publicerat i Kommuninfo | Taggat , , , | Lämna en kommentar

Kung Bore har kommit

Fantastisk fint längs sundet både igår och idag och som ni ser nedan har isen lagt sig inatt.

Velamsund, Nacka Golf och Hellasgården har spårat skidspår. Hellasgården har även skiduthyrning som öppnar idag. Isen är tjock nog att hålla båtarna i ett stadigt grepp på sundet men det är inte tillrådligt att gå ut än, tror jag. Däremot vet jag att man åkt skridsko på Källtorpssjön vid Hellasgården tidigare så gissningsvis börjar isen bli tjock nog igen att vara ute på där, detsamma gäller rimligen Glasbrukssjön men var försiktiga och ha med er isdubbar och annan säkerhetsmaterial. Hellasgårdens skridskouthyrning finns också för er som inte har egna grillor. Personligen brukar jag vänta tills det är plogat på isen vid Hellasgården. Apropå ploga, när isen är tjock nog skall vi se om vi kan ordna plogning av Glasbrukssjön i år också.

Vad gäller alpint så pågår snöläggningen i Saltisbacken och Hammarbybacken men jag kan i skrivande stund inte se att de har öppnat pisterna än.

Länkar till olika aktiviteter under ”Övrigt i området” här på hemsidan.

Ha en fin helg! / Styrelsen genom Per-Ivan

Björknäs Strandpromenad 5 Jan

Björknäs Strandpromenad 5 Jan

Skurusundet 6 Jan

Skurusundet 6 Jan

Publicerat i Styrelsen | 2 Responser

Uppdatering farthinder & övergångsställen

Fick igår feedback från Malin Zeidlitz Persson på Trafikenheten på Nacka kommun.

Under december ska de få beslut från Trafikverket om det blir statlig medfinansiering för att förlänga gångbanan från busshållplats Gundersberg till Tempelstigen/Mellströms väg. Men oavsett planerar de att genomföra åtgärden under 2017. Något beslut på åtgärd finns dock inte för de investeringsprojekt de planerar, utifrån den budget som de tilldelas (för trafiksäkerhetsåtgärder) av Natur- och Trafiknämnden så utreder de vilka åtgärder som bör prioriteras och som är möjliga att genomföra under det kommande året.

Som det ser ut i dagsläget planerar de att anlägga det upphöjda övergångsstället mellan Gundersbergsvägen och Tempelstigen/Mellströms väg. Vi har diskuterat om det skall ligga söder om Gundersbergsvägen. Men att placera det söder om Gundersbergsvägen är inte aktuellt då man inte vill ha det i kurvan på grund av försämrad sikt.

Vidare har vi föreslagit att bygga en smal refug mellan busshållplatserna vid Lilla Björknäsvägen.  Där har de även tittat på att höja upp det befintliga övergångsstället men det är väldigt knappt om utrymme för att få till det då platån på ett upphöjt övergångsställe (på en väg som trafikeras av busstrafik) måste vara minst 7 meter med en ramp på minst 2,5 meter på vardera håll. Detta för att två hjulaxlar ska kunna vara samtidigt uppe på platån.

I övrigt har vi föreslagit fartdämpning vid 30 skylten vid Talluddsvägen 33, övergångsställe/fartdämpning vid vändplan för bussen, och spegel/fartdämpning där Talluddsvägen möter Heimdalsvägen och där många kör ut på fel sida vägen eftersom de håller hög fart. Kommunen är ganska njugg till dessa pga låg medelhastighet och få trafikanter men har lovat att ha med våra önskemål i processen.

Per-Ivan & Per

Publicerat i Styrelsen | Lämna en kommentar
  • Nyheter via e-post

    Skriv din mailadress här och få information när hemsidan uppdateras.