Uppdatering farthinder & övergångsställen

Fick igår feedback från Malin Zeidlitz Persson på Trafikenheten på Nacka kommun.

Under december ska de få beslut från Trafikverket om det blir statlig medfinansiering för att förlänga gångbanan från busshållplats Gundersberg till Tempelstigen/Mellströms väg. Men oavsett planerar de att genomföra åtgärden under 2017. Något beslut på åtgärd finns dock inte för de investeringsprojekt de planerar, utifrån den budget som de tilldelas (för trafiksäkerhetsåtgärder) av Natur- och Trafiknämnden så utreder de vilka åtgärder som bör prioriteras och som är möjliga att genomföra under det kommande året.

Som det ser ut i dagsläget planerar de att anlägga det upphöjda övergångsstället mellan Gundersbergsvägen och Tempelstigen/Mellströms väg. Vi har diskuterat om det skall ligga söder om Gundersbergsvägen. Men att placera det söder om Gundersbergsvägen är inte aktuellt då man inte vill ha det i kurvan på grund av försämrad sikt.

Vidare har vi föreslagit att bygga en smal refug mellan busshållplatserna vid Lilla Björknäsvägen.  Där har de även tittat på att höja upp det befintliga övergångsstället men det är väldigt knappt om utrymme för att få till det då platån på ett upphöjt övergångsställe (på en väg som trafikeras av busstrafik) måste vara minst 7 meter med en ramp på minst 2,5 meter på vardera håll. Detta för att två hjulaxlar ska kunna vara samtidigt uppe på platån.

I övrigt har vi föreslagit fartdämpning vid 30 skylten vid Talluddsvägen 33, övergångsställe/fartdämpning vid vändplan för bussen, och spegel/fartdämpning där Talluddsvägen möter Heimdalsvägen och där många kör ut på fel sida vägen eftersom de håller hög fart. Kommunen är ganska njugg till dessa pga låg medelhastighet och få trafikanter men har lovat att ha med våra önskemål i processen.

Per-Ivan & Per

Publicerat i Styrelsen | Lämna en kommentar

Byggnationer i området

illustration-talluddsvagen-1Ett bostadskvarter vid Talluddsvägen i Björknäs ska kompletteras med ytterligare flerbostadshus som rymmer cirka 50 lägenheter.

Förslaget till detaljplan är utställt för samråd under tiden 15 november – 16 december på Nacka Stadshus, i Nacka Forum och Biblioteket Orminge.

När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

I korthet föreslås tre nya flerbostadshus i tre till fem våningar med totalt cirka 50 lägenheter som fastighetsägaren avser att upplåta med hyresrätt. Husen placeras och utformas med hänsyn till naturvärden och befintlig bebyggelse. Taken ska vara vegetationsklädda för att passa in med naturmarken och för att ta hand om regn- och smältvatten som hamnar på taken.

Planen syftar även till att tillgodose nuvarande och tillkommande behov av parkeringsplatser för bil och cykel. Busshållplatsen Gundersberg ska breddas.

Läs gärna mer på Nacka Kommuns hemsida så ni vet vad som händer i området.

Publicerat i Styrelsen | Taggat , , | Lämna en kommentar

Vattnet är avstängt – Öppna kranarna

kranNu har sommarvattnet stängts av för säsongen.

Tänk på att öppna alla kranar på tomten och låt vatten rinna ut så att inga kopplingar eller kranar fryser sönder under vintern. Följ hemsidan eller föreningens Facebooksida så får ni information om när det är dags att stänga kranen. På hemsidan kan ni läsa mer om sommarvattnet i föreningen.

Publicerat i Sommarvatten | Taggat | Lämna en kommentar
  • Nyheter via e-post

    Skriv din mailadress här och få information när hemsidan uppdateras.

  • Vattentemperaturen i Glasan